COMPAGNIE GORILLA

IK & IK

Is het geen wonder dat jij en ik bewegen
In en door elkaar
Het lijkt een oneindige dans
Van botsen in kadans

Is het geen wonder dat jij en ik bewegen
Samen los van mekaar
We raken of missen onze kans
In de lucht, op de grond en erlangs

Is het geen wonder dat ik in jou en jij in mij
Op de maat van IK en IK kunnen bewegen

Van bij het binnenkomen wordt het publiek meegenomen naar een nieuwe, spannende wereld waar zij deel van uitmaken. Ze gaan zitten op hun poep. In een cirkel.
Zachtjes beginnen de eerste tonen.
BEWEGING. Gelijk. Ongelijk.

De rode draad in deze theatrale dansvoorstelling zijn de vier ontwikkelingsfases van foetus tot kleuter.

CC de Meent - Gemeenveldstraat 34 - 1652 Alsemberg - Tel 02 359 16 00 - info@demeent.be