CC DE MEENT - WIE IS WIE

Wie is wie in de meent

Cultuurfunctionarissen

  • Geert Poelaert, cultuurfunctionaris-directeur
  • Karen Rodet, cultuurfunctionaris
  • Steven Lots, cultuurfunctionaris

Administratie

  • Marita Gijbels
  • Jörgen Riondato

Theatertechniek

  • Kenny Gualtieri
  • Roel Van Leuven
  • Sébastien Jimenez y Fernandez (hoofdtheatertechnicus)

Schoonmaakploeg

  • Nadia Barkhane
  • Rachid Hdidi

Contact
Tel 02 359 16 00
info@demeent.be
Gemeenveldstraat 34
1652 Alsemberg/Beersel

Raad van bestuur

Ingericht door het gemeentebestuur Beersel

Beheersvorm: Programma-vzw Cultuurcentrum de Meent is een gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm (Belgisch Staatsblad 9/5/1985) ondernemingsnummer 4296.399.22

Voorzitter: Elsie Degreef

Algemene vergadering:
vertegenwoordigers vanuit de erkende Beerselse verenigingen, gebruikers:
Vandebussche Guido - Joeri Zelck - Bert Demunter - Liberte Walschot - Ghyssels Monik - Mieke Wilmaers - Willem Devillé - Pauline Dewit - Remko Dehertogh - Danielle Vander Gught - Hugo Devillé
Experten: Dillens Bea - Teugels Marleen - Hertmans Peter - Thiery Geenen - Lucas Cortoos - Philippe Van Goethem - Johan Geeroms - Gert Ghesquiere - Anja Mackelberg (penningmeester)
Cultuurfunctionaris: Geert Poelaert

Raad van Bestuur:
12 bestuurders die de politieke fracties vertegenwoordigen binnen de gemeenteraad:
Sonja Bosmans - Nadine Maes - Nele Van Craenem - Marina Teunisse - Elsie De Greef - Lieve Van Cutsem - Jan Steyaert - Eva Fonteyn - Evelien Tallir - Nadine Motten - Annick Voets - Martine Hupin
Vertegenwoordigers vanuit de erkende verenigingen, gebruikers:
Bert Demunter - Devillé Willem – Liberte Walschot- Joeri Zelck - Remko Dehertogh - Daniëlle Van der GuchtExperten: Gert Ghesquiere - Anja Mackelberg (penningmeester)- Bea Dillens (ondervoorzitter) - Philippe Van Goethem - Lucas Cortoos
Cultuurfunctionaris: Geert Poelaert

 

CC de Meent - Gemeenveldstraat 34 - 1652 Alsemberg - Tel 02 359 16 00 - info@demeent.be