ANOTHER KIND OF BLUE

DIGITAL TWIN

Bijna alles en iedereen om ons heen heeft een digitaal evenbeeld. Denk aan computersimulaties voor grote bouwwerken, of virtuele prototypes voor nieuwe auto’s.

Maar ook jij hebt er één – in de vorm van alle data die er over jou zijn verzameld. Vaak denken wij als mens, dat wij die digitale kopieën volledig in de hand hebben.
Maar is dat wel zo? Wie beïnvloedt uiteindelijk wie? Juist omdat de scheidingslijn tussen beide gebieden zo fluïde is, roept het de vraag op waar deze werelden elkaar nodig hebben om te bestaan. Hoe verhouden ze zich tot elkaar en hoe werken ze samen?

DIGITAL TWIN geeft een inkijk in deze ontastbare digitale tweelingwereld en verkent het overlappende, maar vooral ook prikkelende gebied tussen het digitale en het fysieke. In vier verschillende choreografieën wordt onderzocht hoe de interactie tussen deze twee werelden eruitziet.

OVER DAVID MIDDENDORP: op zestienjarige leeftijd begon David Middendorp als danser aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Tijdens zijn danscarrière ontwikkelde hij al snel een interesse voor choreografie en besloot dit te combineren met zijn voorliefde voor technologie. In 2014 richtte hij daarom zijn eigen dansgezelschap op waar hij zijn passie voor dans en technologie samen kon brengen. De ingenieuze combinatie van deze twee elementen laat hij op een bijzondere manier tot leven komen in zijn choreografieën.

CC de Meent - Gemeenveldstraat 34 - 1652 Alsemberg - Tel 02 359 16 00 - info@demeent.be