Nieuw talent Maxime Waladi!

Hoe meer ge rechtdoor rijdt, hoe meer de poorten zich openen, hoe dichter ge komt bij het oog van de storm. En net als ge denkt, het valt hier nog wel mee, dan sluiten de poorten achter u en zit ge in Brussel. Mensen van ’t gehucht Lemmeke komen daar niet. En ik, ik sta daar tussen.

In LE CHICON positioneert jong theatermaker MAXIME WALADI zich in de ruimte tussen verleden en heden, geworteld in interculturele grond - bezaaid met witloofkroppen en durumtarwe. Waar het gekende en het onbekende, de verwachtingen en de verlangens, het juk en de breekijzers tot een innerlijke verscheurdheid leiden.Wat werp je van je af en wat wens je te koesteren, welke offers breng je en welke frisse impressies eigen je jezelf toe in het vormen van een gebalanceerde identiteit?

CC de Meent - Gemeenveldstraat 34 - 1652 Alsemberg - Tel 02 359 16 00 - info@demeent.be