Visie

missie

Cultuurcentrum de Meent bereikt met doordachtheid, durf en lef in programmering en met afstemming binnen de regio, publieksvergroting, publieksbinding, publieksverdieping en publieksvernieuwing.
De doelgroepenwerking wordt verder uitgebouwd met o.a. gerichte acties naar gezinnen, het uitbreiden van namiddagactiviteiten voor senioren en het organiseren van vervoer.
Abonnementsformules zijn een middel tot klantenbinding en ambassadeurschap voor het cultuurcentrum.

Het cultuurcentrum organiseert een breed vormingsaanbod (beeldende kunsten, persoonlijke groei en algemene vorming) met cursussen overdag en ’s avonds.

bestuur

Ingericht door het gemeentebestuur Beersel

Beheersvorm: Programma-vzw Cultuurcentrum de Meent is een gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm (Belgisch Staatsblad 9/5/1985) ondernemingsnummer 4296.399.22
Cultuurcentrum erkend in de categorie C op basis van het decreet van 13/7/2001.

Voorzitter: Eddy Deknopper

Algemene vergadering:
Eddy Deknopper, Bea Dillens, Raf Vanderstichele, Margo Cammue, Louis Pauwels , René Onkelinx ,Jan Zelck, Bert Demunter, Liberte Walschot, Mieke Wilmaers, Willem Devillé, Daniëlle Van der Gught, Hugo Devillé, Ilse Van Hemelen, Bob Nieuwejaers, Peter Hertmans, Ann Van Der Kelen, Cyriel Engels, Jeroen Van Lier, Rein De Meulenaer, Roos Denayer, Thiery Geenen, Teugels Marleen, Werner Dedobbeleer

Raad van bestuur:
Eddy Deknopper, Petra Backaert, Krista Kindermans, Renier Vanhaerents, Yves De Smet, Bruno Lerminiaux, Veerle Hylebos, Sabine de Cock, Gaëtan Deckers, Gilbert Wouters, Ronny Ecker, Jan Steyaert, Bea Dillens, Raf Vanderstichele, Margo Cammue, Louis Pauwels , René Onkelinx, Jan Zelck, Bert Demunter, Daniëlle Van der Gught, Ilse Van Hemelen, Jeroen Van Lier, Rein De Meulenaer

Secretaris: Geert Poelaert

CC de Meent - Gemeenveldstraat 34 - 1652 Alsemberg - Tel 02 359 16 00 - info@demeent.be